2
suncokret

AGROVESTI

U PARLOGU 2.000 HEKTARA

Kanjiža (10. januar 2017.) - Veoma slaba bila je zainteresovanost poljoprivrednih gazdinstava za uzimanje u zakup državnog poljoprivrednog zemljišta u opštini Kanjiža, što se potvrdilo u dva kruga licitacije. U prvom krugu izlicitirano je 257 hektara, slično je bilo i u drugom krugu krajem minule godine, kada je u 429 licitacionih jedinica ponuđeno 2.282 hektara, a rezultat je bio skroman, jer je u zakup uzeto još svega 260 hektara.

Član Opštinsko veća Kanjiže za resor poljoprivrede Ervin Hužvar pojašnjava da je bila mala zainteresovanost, jer se većina parcela nalazi u katastarskim opštinama Horgoš i Martonoš, gde je zemljište lošijeg kvaliteta, za razliku od atara Oroma i Adorjana gde su njive znatno plodnije.

Otuda su za licitaciju u drugom krugu pristigle svega 24 prijave za 21 licitacionu jedinicu od 15 zainteresovanih. Samo u jednom slučaju gde se za istu parcelu prijavilo četvoro zainteresovanih bilo je licitiranja do postizanja dvostrukog iznosa početne cene, dok su sve ostale parcele izdate po početnoj ceni.

Po početnoj ceni od 28.400 dinara po hektaru Diniško Fabijan je izlictirao parcelu od 3,5 hektara u Novom Selu. Međutim, kako je objasnio, on ju je uzeo u zakup pošto ima registrovano poljoprivredno gazdinstvo, ali će je podeliti sa desetak žitelja Novog Sela, pa će svako od njih po „dve motike”, ili četiri kvadrata obrađivati kao baštu.

Hužvar kaže da će parcele koje nisu izdate u zakup u drugom krugu licitacije, nešto više od 2.000 hektara ostati u parlogu. On dodaje da su i inače ove parcele uglavnom već neobrađene, ili su u pitanju pašnjaci i livade, ili su pod nekim vidom zaštite kao prirodno dobro, pa iako je početna cena zakupa niska, nije bilo zainteresovanih.


Izvor: Dnevnik

:: AgroVizija Portal :: U PARLOGU 2.000 HEKTARA ::