2
suncokret

AGROVESTI

N-MIN METOD SIGURAN POKAZATELJ ZA ĐUBRENJE

Novi Sad (Sonja Balaban) (15. februar 2017.) - Pravo je vreme za prihranu psenice. Da bi proizvođači bili sigurni koliko im treba đubriva za ovaj važan posao, savet je da se prvo odredi sadržaj lakopristupačnog azota u zemljištu, i tek na osnovu te analize mogu precizno znati koiliko đubriva treba uneti u zemljište sada, a koliko u martu.

Pšenici u fazi bokorenja neophodan je azot koji direktno utiče na visinu prinosa. Sadržaj lakopristupačnog makroelementa određuje se pred samo prihranjivanje, što proizvođači dobro znaju. Prilikom određivanja količine azotnog đubrva dominantnu ulogu imaju rezultati analize zemljišta po N-min metodi.

A ni jedna analiza ne može biti dovoljno precizna ukoliko je uzorak nepravilno uzet. Ono što garantuje tačnost rezultata jeste pravilno uzorkovanje zemljišta, pakovanje i adekvatan transport.

Tek nakon upoznavanja sa sadržajem lakopristupačnog azota u zemljištu možemo odrediti količinu koja biljkama nedostaje. Proizvođačima ostaje zadatak da odaberu formulaciju azotnog đubriva kojom će taj nedostatak nadomestiti.

Ono što treba naglasiti je da se prvo prihranjuje pšenica iz optimalnog setvenog roka, koja je ujedno i najrazvijenija, a potom one kasnije posejane.


Ilustracija: RTV
Izvor: RTV

:: AgroVizija Portal :: N-MIN METOD SIGURAN POKAZATELJ ZA ĐUBRENJE ::