2
suncokret

AGROVESTI

Senta: ZAŠTITA BRESKVE I NEKTARINE

Senta (25. februar 2017.) - Na terenu RC Senta zasadi breskve i nektarine u zavisnosti od sortimenta nalaze se u fenofazi od mirovanja do početka bubrenja pupoljaka (00-01 BBCH).

Kod ranijih sorata koje su već u fazi bubrenja, sa toplijem vremenom ubrzo se očekuje i kretanje vegetacije.


Zasad breskve


Početak bubrenja pupoljaka

Protiv prouzrokovača kovrdžavosti lista breskve (Taphrina deformans), proizvođačima čiji se zasadi nalaze u bubrenju pupoljaka, preporučuje se fungicidni tretman sa preparatima na bazi bakra:

  • Funguran OH (bakar-hidroksid) 0,5%
  • Bakarni oksihlorid 50 (bakar oksihlorid) 0,75%


Izvor: PIS zaštite bilja AP Vojvodine

:: AgroVizija Portal :: Senta: ZAŠTITA BRESKVE I NEKTARINE ::