2
suncokret

AGROVESTI

Novi Sad: Taphrina deformans (KOVRDŽAVOST LISTA BRESKVE)

Novi Sad (27. februar 2017.) - Na području delovanja RC Novi Sad, breskve i nektarine ranih grupa zrenja se nalaze u fazi kraj bubrenja lisnih pupoljaka: ljuspice odvojene, svetlo zeleni pupoljci, podele vidljive (BBCH 03), dok se sorte srednjih i kasnih grupa zrenja nalaze u fazi početak bubrenja lisnih pupoljaka (BBCH 01).


Rita Star BBCH 03

S obzirom na osetljivu fazu bresaka i nektarina (faza bubrenja i otvaranja lisnih pupoljaka), kao i najavljene padavine koje će stvoriti povoljne uslove za infekciju gljivom Taphrina deformans proizvođačima se preporučuje tretman fungicidom Syllit 400 SC (dodin) 0,15-0,25%.


Izvor: PIS zaštite bilja AP Vojvodine

:: AgroVizija Portal :: Novi Sad: <i>Taphrina deformans</i> (KOVRDŽAVOST LISTA BRESKVE) ::