2
suncokret

AGROVESTI

Novi Sad: OBIČNA KRUŠKINA BUVA

Novi Sad (01. mart 2017.) - Na području delovanja RC Novi Sad rane sorte krušaka se nalaze u fazi bubrenja lisnih pupoljaka (BBCH 01) dok se srednje i kasne sorte nalaze u fazi mirovanja (BBCH 00).

U ovoj sezoni sam početak polaganja jaja obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) registrovan je 14.02. Porast temperature u prethodnom periodu doveo je do povećane aktivnosti imaga i intenziviranja polaganja jaja ove štetočine.

Ovonedeljnim pregledom krušika registrovano je prisustvo imaga u indeksu napada 5, i jaja u indeksu napada 1,66.


Imago obične kruškine buve


Jaja obične kruškine buve

U cilju suzbijanja imaga prezimljujuće generacije obične kruškine buve, kao i sprečavanja daljeg polaganja jaja preporučuje se primena kombinacije preparata:

  • Galmin 3% ili Nitropol S 1,3%
  • Grom (lambda-cihalotrin) 0,5 l/ha

Tretman je potrebno izvršiti u najtoplijem delu dana kada je aktivnost ove štetočine najveća.


Izvor: PIS zaštite bilja AP Vojvodine

:: AgroVizija Portal :: Novi Sad: OBIČNA KRUŠKINA BUVA ::