2
suncokret

AGROVESTI

Novi Sad: KOVRDŽAVOST LISTA BRESKVE (Taphrina deformans)

Novi Sad (03. mart 2017.) - Na punktu Čerević breskve i nektarine ranih grupa zrenja se nalaze u fazi zeleni uski listići vidljivi (BBCH 09), dok se sorte srednjih i kasnih grupa zrenja nalaze u fazi kraj bubrenja lisnih pupoljaka (BBCH 03).


Rta Star BBCH 09


Indipendens BBCH 03

Breskve i nektarine se i dalje nalaze u fazi u kojoj su osetljive na napad od strane gljive prouzrokovača kovrdžavosti lista breskve (Taphrina deformans).

Pred najavljene padavine koje će stvoriti povoljne uslove za infekciju, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje fungicidni tretman preparatom Delan 700 WG (ditianon) u koncentraciji 0,075-0,1%.


Izvor: PIS zaštite bilja AP Vojvodine

:: AgroVizija Portal :: Novi Sad: KOVRDŽAVOST LISTA BRESKVE (<i>Taphrina deformans</i>) ::