2
suncokret

AGROVESTI

Ruma: ZAŠTITA KOŠTIČAVOG VOĆA


Ruma (04. mart 2017.) - Fenofaze koštičavih voćnih vrsta na terenu RC Ruma:


  • šljiva - mirovanje (00 BBCH)
  • višnja - od početka do kraja bubrenja lisnih pupoljaka; vidljive svetlo braon ljuspice sa svetlo obojenim ivicama do ljuspice odvojene, svetlo zeleni pupoljci, podele vidljive (01-03 BBCH)
  • kajsija - bubrenje cvetnih pupoljaka; pupoljci zatvoreni, vidljive svetlo braon ljuspice (51 BBCH)
  • breskva i nektarina - lisni pupoljci u fazi bubrenja, još uvek zatvoreni, pa do pucanja vršnih lisnih pupoljaka i pojave “zelene tačke” (01-09 BBCH)

Ovo je pravi trenutak za tretman šljive, višnje i kajsije u cilju suzbijanja prezimljujućih formi patogena Monilia laxa, Clasterosporium carpophilum i Taphrina pruni (kod šljive). S obzirom na najavljene padavine, proizvođačima koji do sada nisu uradili preventivni tretman preporučuje se da urade tretman preparatima na bazi bakra.

U zasadima breskve i nektarine, u cilju sprečavanja infekcije od prouzrokovača kovrdžavosti lista breskve (Taphrina deformans), preporučuje se primena preparata Syllit 400-SC (a.m. dodin) 0,25%.


Izvor: PIS zaštite bilja AP Vojvodine

:: AgroVizija Portal :: Ruma: ZAŠTITA KOŠTIČAVOG VOĆA ::