2
suncokret

AGROVESTI

Zrenjanin: ZAŠTITA ŠLJIVE

Zrenjanin (15. mart 2017.) - Vizuelnim pregledom zasada šljive na lokalitetu Mihajlovo sorta: Stenlej registrovano bubrenje pupoljaka po BBCH skali faza 01-03 (početak bubrenja pupoljaka, vidljive svetlo braon ljuspice sa obojenim ivicama - kraj bubrenja lisnih pupoljaka, ljuspice odvojene, svetlozeleni pupoljci, podele vidljive).

S obzirom da se zasad nalazi u fazi kada se tretmanom smanjuje prisustvo infektivnog materijala ekonomski značajnih patogena monilioze Monilinia spp, prouzrokovača šupljikavosti lista koštičavog voća Stigmina carpophila i rogača šljive Taphrina pruni preporuka poljoprivrednim proizvođačima je da obave tretman nekim od sledećih preparata na bazi bakra:

  • Bakarni oksihlorid 50 (bakar-oksihlorid) 0,75%
  • Blauvit (bakar-hidroksid) 0,5-1%

uz dodatak mineralnog ulja Galmin (3-4%) radi suzbijanja prezimljujućih formi štitastih vaši.


Faza šljive

Izvor: PIS zaštite bilja AP Vojvodine

:: AgroVizija Portal :: Zrenjanin: ZAŠTITA ŠLJIVE ::