2
suncokret

AGROVESTI

Zrenjanin: ZAŠTITA ULJANE REPICE

Zrenjanin (15. mart 2017.) - Vizuelnim pregledom useva uljane repice na lokalitetu u Lukićevu (sorta: DK Expower datum setve: 08.09.) koji se nalazi u fazi devet i više razvijenih listova po BBCH skali faza 19, registrovano prisustvo imaga velike repičine pipe (Ceuthorrynchus napi) na 25% pregledanih biljaka. Broj imaga po biljci je 1-2. (Index napada 7,25%)

Preporuka poljoprivrednim proizvođačima je da obiđu svoje useve i po potrebi obave insekticidni tretman preparatom:

  • Pyrinex super (a.m. hlorpirifos + bifentrin) 0,5-0,75 l/ha


Faza useva


Imago repičine pipe

Izvor: PIS zaštite bilja AP Vojvodine

:: AgroVizija Portal :: Zrenjanin: ZAŠTITA ULJANE REPICE ::