2
suncokret

AGROVESTI

Subotica: ZAŠTITA ULJANE REPICE

RC Subotica (15. mart 2017.) - Uljana repica
Na oglednoj parceli PSS Subotica , vizuelnim pregledom sortnog ogleda uljane repice je ustanovljeno da se uljana repica nalazi u fazi od 9 i više listova po BBCH 19, ponegde se primećuje početak formiranja sekundarnih stabala.

Registrovano je prisustvo imaga velike repičine pipe (Ceuthorrynchus napi) u indeksu napada 3,83 i male repičine pipe (Ceuthorrynchus quadridens) indeks napada 1,33.


Velika repičina pipa

Sa otopljenjem se očekuje veća pojava i repica ulazi u fenofazu formiranja stabala.

U cilju suzbijanja imaga repičinih pipa i sprečavanja polaganja jaja u stablo i lisne drške biljaka, preporučuje se primena insekticida na bazi hlorpirifos + bifentrin Pyrinex super 0,5-0,75 l/ha.


Izvor: PIS zaštite bilja AP Vojvodine

:: AgroVizija Portal :: Subotica: ZAŠTITA ULJANE REPICE ::