2
suncokret

AGROVESTI

Subotica: ZAŠTITA JABUČASTOG VOĆA

RC Subotica (15. mart 2017.) - Jabučasto voće
Na punktovima osmatranja jabuka se nalazi u fenofazi početka pucanja pupoljaka u zavisnosti od sorte (BBCH 03-07).

Ovonedeljnim pregledom prezimelog lišća jabuke registrovana je dozrelost pseudotecija od 16,42% što znači da su u voćnjacima prisutne spore prouzrokovača čađave krastavosti jabuke (Venturia inaequalis).

Preporuka primena preparata na bazi bakra:

  • bakar hidroksid Funguran OH 0,2%;
  • bakar-oksihlorid Bakarni Kreč 50 0,5%


Izvor: PIS zaštite bilja AP Vojvodine

:: AgroVizija Portal :: Subotica: ZAŠTITA JABUČASTOG VOĆA ::