2
suncokret

AGROVESTI

Pančevo: ZAŠTITA ŠLJIVE


Pančevo (16. mart 2017.) - Na teritoriji RC Pančevo, šljiva se nalazi u fazi: od početka do kraja bubrenja pupoljaka (01-03 BBCH skala).

Preporuka poljoprivrednim proizvođačima u cilju smanjenja infektivnog potencijala prouzrokovača monilioza (Monilinia spp.), bakterioza (Pseudomonas spp.), šupljikavosti lišća koštičavog voća (Stigmina carpophila) preporučuje se primena preparata na bazi bakra:

  • Bakarni oksihlorid 50 (bakar-oksihlorid) 0,75%
  • Blauvit (bakar-hidroksid) 0,5-1%

uz dodatak mineralnog ulja Galmin (mineralno ulje) 3-4% za suzbijanja prezimljujućih formi štitastih vaši.


Izvor: PIS zaštite bilja AP Vojvodine

:: AgroVizija Portal :: Pančevo: ZAŠTITA ŠLJIVE ::