2
suncokret

AGROVESTI

Sombor: ZAŠTITA JABUKE

Sombor (18. mart 2017.) - Na području delovanja RC Sombor, jabuka se, u zavisnosti od sortimenta, nalazi u fenofazi od kraja bubrenja do početka pucanja pupoljaka; vidljivi prvi zeleni listići (03-07 BBCH).


Pupoljci sorte Ajdared

S obzirom da se jabuka nalazi u osetljivoj fazi a u narednih nekoliko dana imamo u najavi nestabilno vreme s kišom, proizvođačima se preporučuje primena fungicida u cilju zaštite zasada od prouzrokovača čađave krastavosti jabuke (Venturia inaequalis) kao prouzrokovača bakteriozne plamenjače (Erwinia amylovora).

Za tretman se preporučuje primena nekih od bakarnih preparata kao što je Funguran OH 0,2%, Fungohem SC 0,15 – 0,3%, Kocide-2000 0,25% (a.m. bakar-hidroksid) u kombinaciji sa preparatom na bazi mineralnog ulja (npr. Galmin 3%) u cilju suzbijanja prezimljujućih formi štetočina.


Izvor: PIS zaštite bilja AP Vojvodine

:: AgroVizija Portal :: Sombor: ZAŠTITA JABUKE ::