2
suncokret

AGROVESTI

Vrbas: ZAŠTITA ULJANE REPICE OD REPIČINIH PIPA

Vrbas (20. mart 2017.) - Na lokalitetu Vrbas, u usevu uljane repice (BBCH 18 – 8 i više listova razvijeno), hibrid Expower, registrovano je prisustvo male repičine pipe (Ceuthorhynchus pallidactylus) u indeksu napada 13,75 i velike repičine pipe (Ceuthorhynchus napi) u indeksu napada 11,25.

Narednih dana se očekuje porast temperature i povećana aktivnost imaga repičinih pipa. Preporučuje se proizvođačima uljane repice da urade tretman registrovanim insekticidom na bazi a.m. hlorpirifos + bifentrin – Pyrinex super 0,5-0,75 l/ha da bi suzbili i sprečili imaga repičinih pipa da polažu jaja.

U usevu uljane repice, registrovane su i rupe i početna oštećenja od poljskih glodara. Preporuka je da se obiđu usevi uljane repice i da se adekvatnom primenom rodenticida spreči oštećenje useva uljane repice.


Ceuthorhynchus pallidactylus


Rupe od poljskih glodara

Izvor: PIS zaštite bilja AP Vojvodine

:: AgroVizija Portal :: Vrbas: ZAŠTITA ULJANE REPICE OD REPIČINIH PIPA ::