2
suncokret

AGROVESTI

Vrbas: REPIČIN SJAJNIK

Vrbas (28. mart 2017.) - Vizuelnim pregledom uljane repice na lokalitetu u Liparu, hibrid Expower, registrovana su imaga repičinog sjajnika, Melighetes aeneus, u indexu napada 1,5. Uljana repica se nalazi u fenofazi po BBCH skali 50-52 (početak cvetanja).

Kritičan prag za primenu insekticida za ovu štetočinu je 0,5-1 imago/biljci. Sa najavljenim porastom temperature, očekuje se pojačana aktivnost repičinog sjajnika i dostizanje praga za primenu insekticida. Koristiti registrovane insekticide:

  • Durbin EW (a.m. cipermetrin) 0,3-0,6 l/ha ili
  • Decis 2,5 EC (a.m. deltametrin) 0,2-0,3 l/ha ili
  • Mavrik (a.m. tau-fluvalinat) 0,15-0,2 l/ha


Repičin sjajnik

Izvor: PIS zaštite bilja AP Vojvodine

:: AgroVizija Portal :: Vrbas: REPIČIN SJAJNIK ::