2
suncokret

AGROVESTI

Senta: ZAŠTITA ULJANE REPICE

Senta (29. mart 2017.) - Vizuelnim pregledom useva uljane repice na terenu RC Senta ustanovljeno je da se usevi zavisno od rokova setve nalaze u fenofazi od pojave cvetnih pupoljaka, koji su još zatvoreni lišćem do faze cvetni pupoljci izdignuti iznad najmlađeg lišća (50-53 BBCH).

Pregledom biljaka registrovana je pojava repičinog sjajnika (Meligaethes aeneus) na cvetnim pupoljcima. U zavisnosti od parcele, brojnost se kreće od 0,2 do 1 imaga po biljci.

Kritičan broj za primenu insekticida je 0,5-1 imago po biljci.


Imaga na cvasti

Po postizanju pragova štetnosti preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

  • Fastac 10 EC (a.m. alfa-cipermetrin) 0,1 l/ha
  • Bifenicus, Fobos EC (a.m. bifentrin) 0,1-0,2 l/ha
  • Karate Zeon (a.m. lambda-cihalotrin) 0,25-0,35 l/ha

Sjajnik se hrani polenom i do šteta dolazi samo kada su cvetovi u fazi pupoljka, jer sa otvaranjem cveta i pristup do polena je olakšan.


Izvor: PIS zaštite bilja AP Vojvodine

:: AgroVizija Portal :: Senta: ZAŠTITA ULJANE REPICE ::