2
suncokret

AGROVESTI

Novi Sad: SIVA REPINA PIPA


Novi Sad (29. mart 2017.) - Na teritoriji RC Novi Sad šećerna repa iz ranih rokova setve se nalazi u fazi nicanja i u fazi kotiledona (BBCH 10).


Faza šećerne repe

Na feromonskim klopkama registruju se imaga sive repine pipe (Bothynoderes punctiventris).

Najavljeno toplo vreme u narednom periodu uticaće na povećanu aktivnost ove štetočine i njenu migraciju ka novim repištima.

Proizvođačima se preporučuju redovni obilasci novih repišta i stalno praćenje kretanja i leta imaga sive repine pipe. Ukoliko se registruje njeno prisustvo neophodna je primena nekih od registrovanih insekticida:

  • Pyrinex super (hlorpirifos + bifentrin) 1,5-2 l/ha
  • Nurelle D, Konzul, Despot (hlorpirifos + cipermetrin) 1,5-2 l/ha


Izvor: PIS zaštite bilja AP Vojvodine

:: AgroVizija Portal :: Novi Sad: SIVA REPINA PIPA ::