2
suncokret

AGROVESTI

Vršac: ZAŠTITA JABUKE

Vršac (07. april 2017.) - Jabuke su na teritoriji RC Vršac u fazi cvetanja - od prvih otvorenih cvetova do punog cvetanja (BBCH 60-65).

U regionu koji pokriva RC Vršac u periodu od 04.04. -05.04. zabeležene su padavine i kontinuirano vlaženje lišća. Na lokalitetu Bela Crkva registrovani su sledeći podaci:

  • padavine: 9mm
  • dužina vlaženja lišća: 58 sati (i još uvek traje)
  • prosečna temperatura: 9°C

Prema ovim parametrima, ostvareni su uslovi za infekciju gljivom prouzrokovačem čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Proizvođačima se preporučuje da ukoliko nisu primenili tretman pre padavina sada primene kombinaciju fungicida:

  • Pehar ili Pyrus 400 SC (a.m. pirimetanil) 1 l/ha +
  • Mankogal 80 (a.m. mankozeb) 2,5 kg/ha


Izvor: PIS zaštite bilja AP Vojvodine

:: AgroVizija Portal :: Vršac: ZAŠTITA JABUKE ::