2
suncokret

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

AGROVESTI

11.04.2017. - ZAŠTITA ZASADA KRUŠAKA

Zasadi krušaka se nalaze u fenofazama precvetavanja i formiranja plodova. Obična kruškina buva (Cacopsylla pyri) se nalazi u različitim stadijumima razvoja - od faze "žutih jaja", pa do odraslih larvi.

Takođe se u mnogim zasadima primećuju i oštećenja od kruškine eriofidne grinje (Eriophies pyri). Za njihovo suzbijanje treba koristiti kombinaciju insekticida:

  • TONUS u količini 0,5 kg/ha + ABASTATE u količini 1,5 l/ha

Za bolju pokrovnost i dužu perzistentnost primenjenih insekticida preporučuje se korišćenje okvašivača NU Film 17 u količini 1 l/ha.

Najavljene padavne stvoriće povoljne uslove za infekciju od strane gljive prouzrokovača čađave krastavosti kruške (Venturia pirina), pa se preporučuje zaštita fungicidima:

  • MANKOGAL 80 u količini 2,5 kg/ha + PEHAR u količini 1 l/ha ili NEON u količini 0,5 l/ha

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!


Izvor: Galenika-Fitofarmacija

:: AgroVizija Portal :: 11.04.2017. - ZAŠTITA ZASADA KRUŠAKA ::

Copyright © EUROMEDIA PLAN - Sremska Mitrovica 2017. - Sva prava zadržana