2
suncokret

AGROVESTI

DA LI SE POŠTUJU SAVETI STRUČNJAKA-ZAŠTITARA?

Novi Sad (14. april 2017.) - Poznato je da nepravilna primena sredstava za zaštitu bilja može imati negativne posledice po gajeni usev, a najviše se prema navodima stručnjaka radi o predoziranim koncentracijama preparata koje se primenjuju prilikom hemijskih tretmana. ...

Zato je važno slušati savete zaštitara kako bi se izbegla pojava rezidua tj. ostataka pesticida u biljkama.

Koji hemijski preparat odabrati? U kojoj koncentraciji ga primeniti? Kada je pravi momenat da se obavi zaštita u usevima i više zasadima? Na ta pitanja poljoprivredni proizvođači moraju odgovore potražiti od stručnjaka za zaštitu bilja.

Vladimir Simić, zaštitar i sela Predvorica kod Šapca kaže da poljoprivrednici iz njegovog kraja uglavnom slušaju savete stručnjaka, ali i da je na terenu uočio nepravilnosti kod primene pesticida.

Dodajmo još da je Pravilna upotreba sredstava za zaštitu bilja važna i sa aspekta zaštite životne sredine, zemljišta i vode kao važnih resursa i obezbeđenja stanovništava zdravstveno bezbednim proizvodima - bez ostataka pesticida.

Ilustracija: RTV (Jan Valo)
Izvor: RTV (Aleksandra Bundalo)

:: AgroVizija Portal :: DA LI SE POŠTUJU SAVETI STRUČNJAKA-ZAŠTITARA? ::