2
suncokret

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

AGROVESTI

09.05.2017. - ZAŠTITA ZASADA VINOVE LOZE

Aktuelne vremenske prilike praćene velikom količinom padavina uz porast srednjih dnevnih temperatura mogu stvoriti povoljne uslove za mogućnost pojave plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola).

Efikasnu zaštitu od plamenjače omogućuje preventivna primena fungicida ALIJANSA ili FANTIC MWG, svakako u kombinaciji sa fungicidima za zaštitu od prouzrokovača pepelnice (Uncinula necator).

Efikasnu zaštitu od pepelnice omogućuje preventivna primena kombinacije fungicida AKORD i COSAVET 80 DF.

Preporuka stručnog tima Galenika-Fitofarmacije je da se u narednom periodu, obavi zaštita vinove loze kombinacijom fungicida:

  • ALIJANSA u dozi 2,5 kg/ha + AKORD u dozi 0,4 l/ha + COSAVET 80 DF u koncentraciji 0,3%

Efikasno suzbijanje grožđanog moljca i eriofidnih grinja, postiže se primenom insekto-akaricida FOBOS u koncentraciji 0,05%.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!


Izvor: Galenika-Fitofarmacija

:: AgroVizija Portal :: 09.05.2017. - ZAŠTITA ZASADA VINOVE LOZE ::

Copyright © EUROMEDIA PLAN - Sremska Mitrovica 2017. - Sva prava zadržana