2
suncokret

AGROVESTI

KADA PRSKATI SOJU?

Sremska Mitrovica (10. maj 2017.) - Soja je osetljiva na prisustvo korova u početnim fazama porasta kada joj korovi konkurišu u vodi i hranivima. Uz plodored i kvalitetnu obradu zemljišta, posebnu pažnju treba obratiti na izboru herbicida, što podrazumeva i poznavanje korovske flore u parceli u kojoj se suzbijaju korovi.

Od momenta kada se pojave na površini zemlje, sve biljke započinju borbu za hranu vodu i svetlost. Tako je i sa sojom koja je kada je poredimo slabija od kukuruza i suncokreta. Ipak i pored tog mišljenja bolje je prošla kada su nedavne niske temperature pogodile Srem ističu stručnjaci.

Dobro stanje soje jedino mogu da poremete korovi jer ova biljka kada nikne, raste sporo pa je štetno rastinje zna da prestigne. Čim se vremenske prilike stabilizuju paori ističu da će krenuti u tretmane borbe kako bi očuvali usev i imali dobar prinos.

Soju treba prskati prvi put kada su ambrozija i pepeljuga visine između 1 i 2 centimetra ističu stručnjaci. Treba jako paziti da ambrozija i pepeljuga ne prerastu dva centimetra.

Za suzbijanje korova posle nicanja soje koriste se hemijski preparati najbolje u split aplikaciji kada su korovi u fazi kotiledona. Potom treba izvršiti i drugo tretiranje posle 7-14 dana odnosno da su korovi u istim fazama kao kod prvog tretiranja uz dodatak okvašivača.


Ilustracija: RTV (Nenad Jovićević)
Izvor: RTV

:: AgroVizija Portal :: KADA PRSKATI SOJU? ::