2
suncokret

AGROVESTI

ZAŠTITA PŠENICE


(11. maj 2017.) - Na području Srbije usevi pšenice se nalaze u fazi od pojave lista zastavičara do početka cvetanja (39-61 BBCH).


U periodu cvetanja pšenice, u vlažnim uslovima, može doći do infekcije klasa gljivom koja prouzrokuje fuzariozu klasa, odnosno šturost klasa (Fusarium graminearum). Ovo je jedno od najdestruktivnijih oboljenja strnih žita. Bolest dovodi do smanjenja prinosa i kvaliteta zrna. Poseban značaj ove gljive je u njenoj sposobnosti da na obolelim zrnima sintetiše mikotoksine koji su veoma štetni po zdravlje ljudi i životinja.

U cilju sprečavanja infekcija i sinteze mikotoksina mere zaštite treba sprovesti na samom početku cvetanja, kada 5% klasova izbaci prašnike nekim od sledećih fungicida:

  • Prosaro 250-EC (tebukonazol + propikonazol) 0,75-1 l/ha
  • Zamir 400 EW (prohloraz + tebukonazol) 0,75-1 l/ha
  • Bumper P (prohloraz + propikonazol) 0,75–1 l/ha
  • Cello (tebukonazol + protiokonazol + spiroksamin) 1,25 l/ha
  • Osiris (epoksikonazol + metkonazol) 1,5–2,5 l/ha
  • Antre plus (tebukonazol + tiofanat-metil) 1,5 l/ha
  • Duett ultra (tiofant metil + epoksikonazol) 0,4-0,6 l/ha


Izvor: PIS zaštite bilja AP Vojvodine

:: AgroVizija Portal :: ZAŠTITA PŠENICE ::