2
suncokret

AGROVESTI

REPA U DOBROM STANJU

Sremska Mitrovica (24. maj 2017.) - Repa iz prvih rokova setve napreduje prema očekivanjima poljoprivrednika. Za sada nema problema sa bolestima a jedini mogući problem može da stvori pokorica koja se stvara usled učestalih padavina. U planovima poljoprivrednika je njeno razbijanje na usevu u narednom periodu a potom i priprema za tretmane protiv cerkospore.

Posle pregleda parcela u okolini Sremske Mitrovice očekivanja poljoprivrednika se ostvaruju bar kada je u pitanju repa iz prvih optimalnih rokova setve. Usev dobro izgleda i nema primetnih problema na površini.

Jače kiše koje su prisutne u kraćim vremenskim navratima u proteklom periodu mogu pored dobrobiti kada je u pitanju vlaga u zemljištu doneti i kontra efekat. U pitanju je stvaranje pokorice koja može znatno otežati, a ponekad i onemogućiti nicanje posejanih useva. Ona vrlo intenzivno isušuje zemljište, sprečava prodiranje vode u dublje slojeve, povećava oticanje vode po površini, otežava razmenu gasova između tla i vazduha, narušava toplotni režim zemljišta i rad mikroorganizama koji razlažu zaoranu organsku materiju u zemljištu.

Posle primene kultiviranja uslediće i primena zaštitnih sredstva od bolesti. Među najvažnijim je svakako tretman protiv cerkospore koja je jedan od najštetnijih patogena lista šećerne repe i koja može prouzrokovati velike gubitke prinosa ako se pravilno ne tretira.


Ilustracija: RTV (Nenad Jovićević)
Izvor: RTV

:: AgroVizija Portal :: REPA U DOBROM STANJU ::