2
suncokret

AGROVESTI

ZAŠTITA BRESKVE I NEKTARINE

(25. maj 2017.) - Na području Srbije, breskve i nektarine se nalaze u fazi od drugog opadanja plodova do plod dostigao polovinu krajnje veličine.

Breskvin smotavac (Cydia molesta) je najznačajnija štetočina breskve i nektarine, a može prouzrokovati štete i na šljivama, kajsijama, jabukama, kruškama i dunjama.

Štete pričinjavaju larve koje se ubušuju u vrhove lastara ili u plodove. Prisustvo ove štetočine u plodovima voća može da ograniči izvoz, jer je breskvin smotavac karantinska štetočina u nekim zemljama gde se izvozi naše voće.


Oštećenje na plodu


Oštećenje na mladaru

Na području Srbije u toku je intenzivno piljenje larvi breskvinog smotavca. U zavisnosti od regiona, registruje se 30 do 50% piljenja larvi prve generacije.

U cilju sprečavanja ubušivanja larvi breskvinog smotavca u mladare i plodove, u zasadima bresaka i nektarina preporučuje se primena nekog od insekticida na bazi aktivne materije lambda cihalotrin (Karate Zeon, Grom 0,02%, Nagan Me 0,005%, Šakal 0,04%).


Izvor: PIS zaštite bilja AP Vojvodine

:: AgroVizija Portal :: ZAŠTITA BRESKVE I NEKTARINE ::