2
suncokret

AGROVESTI

ZAŠTITA KROMPIRA

(25. maj 2017.) - Usevi krompira se u zavisnosti od sortimenta i vremena sadnje nalaze u fazi pred sklapanje redova ili su već zatvorili redove. Usevi namenjeni za ranu proizvodnju su u procesu vađenja.

U regionima gde su zabeležene padavine u proteklih nekoliko dana, registrovani su veoma povoljni uslovi za infekcije i razvoj prouzrokovača plamenjače krompira (Phytophthora infestans). U ovakvim uslovima temperatura, proces inkubacije ovog patogena može da traje od 4 do 7 dana.

S obzirom da su inkubacije u toku, u naredna tri dana preporučuje se primena nekog od sledećih fungicida:

  • Ridomil Gold MZ 68 WG ili Alijansa (mankozeb + metalaksil-M) u dozi 2,5 kg/ha

U usevima krompira registruje se prisustvo odraslih jedinki, jaja i larvi krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata). Za suzbijanje larvi ove štetočine preporučuje se neki od sledećih insekticida:

  • Calypso 480-SC (tiakloprid) 0,1 l/ha
  • Alverde (metaflumizon) 0,25 l/ha


Larve krompirove zlatice

U usevima namenjenim za proizvodnju mladog krompira primena hemijskih mera zaštite nije dozvoljena.


Izvor: PIS zaštite bilja AP Vojvodine

:: AgroVizija Portal :: ZAŠTITA KROMPIRA ::