2
suncokret

AGROVESTI

LARVE Scaphoideus Titanus NA VINOVOJ LOZI

Bačka Topola (09. jun 2017.) - Zasadi vinove loze na području delovanja RC Bačka Topola nalaze se u fazi: od kraja cvetanja do bobice rastu do veličine zrna pšenice, grozdovi počinju da vise (BBCH 69-73).

Vizuelnim pregledima utvrđeno je prisustvo cikade Scaphoideus titanus, L3 larveni stadijum (indeks napada 12,5).

Preporuka za proizvođače: trenutno prisutan larveni stadijum ove cikade (L3) je vektor fitoplazme Flavescence doree, prouzrokovača zlatastog žutila vinove loze, te je neophodno izvršiti suzbijanje sa nekim od navedenih insekticida:

  • Todome 24 SC (a.m. buprefozin + fenpiroksimat) 0,1% ili
  • Elisa (a.m. buprofezin) 0,06%


Izvor: PIS zaštite bilja AP Vojvodine

:: AgroVizija Portal :: LARVE <em>Scaphoideus Titanus</em> NA VINOVOJ LOZI ::