2
suncokret

AGROVESTI

Hogan: NEMA MESTU STRAHU OD PRODAJE ZEMLJE STRANCIMA

Novi Sad (05. jul 2017.) - Evropski komesar za poljoprivredu i ruralni razvoj Fil Hogan rekao je da je pitanje prodaje poljoprivrednog zemljišta strancima tradicionalno osetljivo, ali da se ne treba bezrazložno plašiti njegovog uticaja, jer Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) ne otvara vrata za kupovinu zemljišta gradanima EU bez ikakvih ograničenja.

"SSP jednostavno zahteva da 1. septembra 2017. neće biti diskriminacije između građana Srbije i EU dok kupuju nekretninu, uključujući i poljoprivredno zemljište, srpske vlasti i dalje mogu da regulišu uslove kupovine zemljišta, pod pretpostavkom da se ti uslovi jednako primenjuju", istakao je Hogan u intervjuu za portal Agrosmart komentarišući primenu sporazuma sa EU po kojem će za dva meseca njeni građani moći da kupuju oranice u Srbiji.

Povodom najava da bi moglo doći do izmena SSP kako bi se zaštitilo domaće zemljište, on napominje da posle prethodnih proširenja progresivna liberalizacija kupovine zemljišta nije dovela do značajnih talasa sticanja ili kupovine zemljišta od strane stranaca u novim zemljama članicama.

"Zapravo, državljani EU ili kompanije već mogu kupiti zemljište preko kompanije registrovane u Srbiji: dosada se to desilo samo u ogranicenom obimu. Na kraju, kao i u svim sektorima privrede, strane investicije ne treba posmatrati sumnjičavo: oni mogu doneti novu tehnologiju i znanje i doprineti poboljšanju konkurentnosti poljoprivrede u Srbiji. Zbog toga ne smatram da je neophodno razmišljati o promeni uslova SSP-a u tom pogledu", ukazao je Hogan.

Kada je u pitanju IPARD program pretpristupne pomoći koji Srbija još ne koristi, Hogan kaže da su blisko i intenzivno sarađivali sa srpskim vlastima od 2014. godine kako bi pomogli administraciji da prevaziđe vanredne prepreke u implementaciji IPARD-a.

"Postigli smo zaista ozbiljan napredak i, iz našeg ugla gledanja, srpske vlasti su posvećene i na pravom su putu da završe sav pripremni posao", smatra Hogan.

On kaže i da dolazak revizora Evropske komisije u Beograd kako bi se utvrdilo dokle je Srbija stigla u uspostavljanju sistema neophodnog za pocetak realizacije IPARD-a i eventualno započelo sa realizacijom zavisi od Srbije.

"Srpski organi procenjuju da će svi pripremni radovi biti završeni u jesen ove godine. Zatim, nakon što dobijemo sve potrebne dokumente, naši revizori će biti u mogućnosti da planiraju svoj rad. Ako sve bude dobro, nadamo se da će implementacija programa moći da počne početkom 2018. godine", najavljuje Hogan.

Na pitanje kako ocenjuje poziciju Srbije u procesu pregovora o pridruživanju EU kada je o poljoprivredi reč, Hogan navodi da je poljoprivreda veoma važan stub srpske privrede u smislu doprinosa BDP-u zemlje (devet odsto), kao i zaposlenosti (20 odsto), a da se trgovina izmedu Srbije i EU u poljoprivrednim proizvodima, i primarnim i obrađenim, se više nego udvostručila na preko dve milijarde evra od zaključka Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) u 2008. godini.

Prema njegovim rečima, sektor ima niz izazova, a Srbija treba više pažnje da posveti razvoju snažnog sektora za preradu hrane, usitnjenost zemljišta i niska prosečna veličina gazdinstava još uvek predstavljaju izazov za konkurentnost sektora, a dodao je i da potencijal za navodnjavanje zemlje nije dovoljno iskorišćen.


Ilustracija: RTV (Martin Martinov)
Izvor: Tanjug

:: AgroVizija Portal :: Hogan: NEMA MESTU STRAHU OD PRODAJE ZEMLJE STRANCIMA ::