2
suncokret

AGROVESTI

ZAKON O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU ŠTITIĆE SRPSKE INTERESE

Međa (16. avgust 2017.) - Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu utvrdićemo posebne uslove kada je reč o prodaji zemlje, a nacrt zakona je sačinjen tako da će štititi srpske interese, rekao je ministar poljoprivrede Branislav Nedimović. 

"Da bi stranac došao u mogućnost da kupi zemlju mora da ima bar 10 godina prebivalište u Srbiji, odnosno u jedinici lokalne samouprave u kojoj želi da kupi zemlju, mora da ima registrovano poljoprivredno gazdinstvo, da ima mašine, opremu da bi vršio poljoprivrednu proizvodnju i kad sve to ispuni, ne može da kupi više od dva hektara", rekao je Nedimović nakon obilaska radova na izgradnji sistema za navodnjavanje Međa.

Ministar je istakao da je to predlog sa kojim će izaći pred poslanike Skupštine Srbije.

"Ona pravna lica koja su registrovana po srpskim zakonima su srpska pravna lica i tu nema nikakve dileme, a strana pravna lica ne mogu ući u naš sistem bez međunarodnih ugovora koji moraju biti ratifikovani u Skupštini Srbije i za to u Ustavu postoji odredba", naveo je Nedimović.

On smatra da su ovim predlozima izašli u susret poljoprivrednicima i zaštitili srpske interese.

Na ovaj način, kaže, blizu smo nivoa Poljske koja je članica EU.

"Koristili smo iskustva Letonije, Litvanije, Estonije, Rumunije, a Evropska unija da bi imala zamerke na ovaj predlog, morala bi da isključi bar 10 zemalja članica", kazao je Nedimović novinarima.

Izmene Zakona o poljoprivrednom zemljištu u Skupštini

Bilo je predviđeno da 1. septembra počne primena odredbi SSP-a koje izjednačavaju prava građana Srbije i EU pri kupovini poljoprivrednog zemljišta.

Srbija je potpisala SSP 2008. i jedina je zemlja koja je tokom pregovora o pridruživanju EU prihvatila obavezu da liberalizuje tržište poljoprivrednog zemljišta pre nego što postane punopravna članica.

SSP je stupio na snagu 1. septembra 2013. godine i predviđeno je bilo da u periodu od četiri godine od stupanja na snagu tog sporazuma Srbija postepeno uskladi svoje zakonodavstvo koje se odnosi na sticanje svojine nad nepokretnostima u Srbiji, kako bi državljanima članica EU osigurala isti tretman kao i svojim državljanima.

Predlog izmena i dopuna Zakona o poljoprivrednom zemljištu predviđa uslove za promet poljoprivrednog zemljišta u privatnoj svojini.

Državljanin članice EU poljoprivredno zemljište u privatnoj svojini može steći pravnim poslom uz naknadu ili bez naknade pod uslovima propisanim tim zakonom.

Poljoprivredno zemljište u privatnoj svojini može se steći ako:

- je najmanje deset godina stalno nastanjen u jedinici lokalne samouprave u kojoj se vrši promet poljoprivrednog zemljišta,

- obrađuje najmanje tri godine poljoprivredno zemljište koje je predmet pravnog posla uz naknadu ili bez naknade,

- ako ima registrovano poljoprivredno gazdinstvo u aktivnom statusu kao nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, u skladu sa zakonom kojim se ureduje poljoprivreda i ruralni razvoj bez prekida najmanje deset godina,

- ako ima u vlasništvu mehanizaciju i opremu za obavljanje poljoprivredne proizvodnje.

Predmet pravnog posla može da bude poljoprivredno zemljište u privatnoj svojini ako: nije poljoprivredno zemljište koje je u skladu sa posebnim zakonom određeno kao građevinsko zemljište, ne pripada zaštićenim prirodnim dobrima, ne pripada ili se ne graniči sa vojnim postrojenjem i vojnim kompleksom i ne nalazi se u zaštitnim zonama oko vojnih postrojenja, vojnih kompleksa, vojnih objekata i objekata vojne infrastrukture, niti pripada i ne granici se sa teritorijom Kopnene zone bezbednosti.

Može steći u svojinu najviše do dva hektara poljoprivrednog zemljišta u privatnoj svojini, ako su ispunjeni uslovi propisani tim zakonom.

Odredbe se ne primenjuju u slučaju povraćaja imovine koja se vrši u skladu sa zakonima kojima se uređuje vraćanje oduzete imovine bivšim vlasnicima.

Republika Srbija ima pravo preče kupovine poljoprivrednog zemljišta u privatnoj svojini.

Pravo preče kupovine odobrava Vlada na predlog Komisije.

Komisiju obrazuju zajednički ministar nadležan za poslove poljoprivrede i ministar nadležan za poslove finansija.

Ministar nadležan za poslove poljoprivrede i ministar nadležan za poslove finansija sporazumno propisuju uslove, rok, način i postupak prava preče kupovine.

Izmene i dopune zakona će stupiti na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku.

Druge zemlje su se izborile u pregovorima za pridruživanje za višegodišnju zabranu prodaje zemlje strancima i nakon ulaska u EU.

Ilustracija: RTV (Đorđe Panjević)
Izvor: Tanjug

:: AgroVizija Portal :: ZAKON O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU ŠTITIĆE SRPSKE INTERESE ::