2
suncokret

AGROVESTI

SUBVENCIJAMA DO PROŠIRENJA PROIZVODNJE

Novi Slankamen (29. avgust 2017.) - Porodica Aleksić iz Novog Slankamena 14 godina bavi se proizvodnjom mleka i na svojoj farmi sada ima preko 220 krava. ...

Na dnevnom nivou na farmi Aleksić proizvede se oko dve hiljade litara mleka koje se skladišti u specijalnim hladnjačama koje tokom vrućina održavaju optimalnu temperaturu mleka.

Za sada četvoročlana porodica Aleksić planira da proširi proizvodnju kroz subvencije koje im je omogućila inđijska lokalna samouprava.

Ilustacija: RTV (Martin Martinov)
Izvor: RTV

:: AgroVizija Portal :: SUBVENCIJAMA DO PROŠIRENJA PROIZVODNJE ::