2
suncokret

AGROVESTI

21.09.2017. - JESENJE "PLAVO" TRETIRANJE KOŠTIČAVOG VOĆA

Zasade koštičavog voća neophodno je zaštititi preparatima na bazi bakra u fenofazi opadanja lišća.

Najbolji efekti se postižu izvođenjem 2 tretmana. Prvi tretman treba obaviti na početku opadanja lišća, kada je opalo 30-40% lišća, a drugi kada je opalo 70-80% kako bi depozit preparata dospeo na rane na lastarima, koje nastaju prilikom opadanja lišća. Ove rane su ulazna mesta za infekcije gljivama Stigmina carpophilla (prouzrokovača šupljikavosti lista) i Cytosporacincta (prouzrokovača rak rana i sušenja voćaka). Takođe, ovi tretmani utiču i na smanjivanje infektivnog potencijala patogena koštičavih voćnih vrsta kao što su Taphrina deformans koja je prouzrokovač kovrdžavosti lista breskve, kao i gljiva iz roda Monilinia. Ovim tretiranjima suzbija se i fitopatogena bakterija Pseudomonas syringe pv. syringe.

Tretmane treba izvoditi po mirnom i suvom vremenu, kada je temperatura vazduha iznad 8°C. Posebnu pažnju obratiti na kvalitet tretiranja, jer je neophodno da depozit bakra dospe do svih mesta prezimljavanja patogena. Ukoliko nakon tretiranja nastupe duži kišoviti periodi vremena preporučuje se ponavljanje ovog tretmana.

Za bakar oksihlorid se slobodno može reći da je najpostojaniji izvor bakra sa izvanrednom efikasnošću u suzbijanju patogena. Mehanizam delovanja bakarnih preparata se zasniva na usvajanju Cu++ jona kroz membranu gljiva ili bakterija koji se oslobađaju disocijacijom iz preparata i kad ta koncentracija u ćeliji patogena dostigne određeni nivo postaje toksična izazivajući njihovo uginuće. Bakar oksihlorid poseduje izvanredno svojstvo redistribucije, što znači da sa svakim novim kvašenjem depozita na biljnom tkivu dolazi do ponovnog otpuštanja Cu++ jona.

Iz palete preparata na bazi bakra iz programa Galenika Fitofarmacije preporučujemo:

  • BAKARNI OKSIHLORID 50 0,5-0,75%

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!


Izvor: Galenika-Fitofarmacija

:: AgroVizija Portal :: 21.09.2017. - JESENJE "PLAVO" TRETIRANJE KOŠTIČAVOG VOĆA ::