2
suncokret

AGROVESTI

Senta: ZAŠTITA JABUKE

Senta (17. mart 2017.) - Na terenu RC Senta jabuka se u zavisnosti od sorte nalazi u fenofazi od kraja bubrenja do početka pucanja pupoljaka; vidljivi prvi zeleni listići (03-07 BBCH).

Opširnije...
17.03.2017. - ZAŠTITA JABUKA

Zasadi jabuke se u zavisnosti od lokaliteta nalaze u fenofazama bubrenja i otvaranja pupoljaka. U ovom periodu neophodno je zasade jabuke tretirati bakarnim fungicidima radi smanjivanja infekcionog potencijala bakteriozne plamenjače (Erwinia amylovora) i preventivne zaštite od prouzrokovača čađave pegavosti lista (Venturia inaequalis).

Opširnije...
PREVENTIVNI TRETMANI ZA ZAŠTITU VOĆNJAKA

Ruma (17. mart 2017.) - Na području Srema breskva i nektarina se nalaze u fenofazi bubrenja pupoljaka. Porast temperature nakon kišnog perioda usloviće brže kretanje sokova i intenzivnije kretanje vegetacije breskve. Kod sorti koje su u fazi bubrenja ubrzo se očekuje i kretanje vegetacije, a time će se stvoriti i povoljni uslovi za infekciju prouzrokovačem kovrdžavosti lista breskve. Stručnjaci savetuju tretmane u cilju zaštite ukoliko nisu obavljeni.

Opširnije...
KOMENTAR NEDELJNOG PROMETA ROBA
NA PRODUKTNOJ BERZI U NOVOM SADU 13.03.-17.03.2017.

Promet robe na Produktnoj berzi
od 13 do 17. marta 2017.

Miloš Janjićvd direktor Produktne berze u Novom Sadu

Novi Sad (17. mart 2017.) - Ova nedelja beleži pad cena žitirica na domaćem tržištu poljoprivrednih proizvoda. Cene primarnih poljoprivrednih proizvoda, pšenice i kukuruza su bile u padu u odnosu na prošlu nedelju. Ukupan promet u periodu od 13. do 17. marta je obuhvatao 1.725 tona robe, čija je vrednost iznosila 34.047.000,00 dinara. U odnosu na prethodnu nedelju količinski obim prometa je veći za 64,48%, dok je finansijska vrednost prometovane robe niža za 4,14%. Razlog za to je manje učešće soje u strukturi prometa.

Opširnije...
BERZA - Dnevni izveštaj: PREGLED CENA ŽITARICA ZA 17.03.2017.


 
Cene na Produktnoj Berzi u Novom Sadu za: 17.03.2017.
Opširnije...
Novi Sad: ZAŠTITA KRUŠKE

Novi Sad (16. mart 2017.) - Na području delovanja RC Novi Sad rane sorte krušaka se nalaze u fazi prvi listovi se odvajaju (“mišije uši”) (BBCH 10) dok se srednje i kasne sorte nalaze u fazi kraj bubrenja lisnih pupoljaka (BBCH 03).

Opširnije...
Sremska Mitrovica: PRVI TRETMAN ZA JABUKU

Sremska Mitrovica (16. mart 2017.) - Na terenu RC Sremska Mitrovica jabuka se nalazi u fenofazi od pucanja pupoljaka do fenofaze mišje uši, BBCH 07-10.

Opširnije...
Novi Sad: ZAŠTITA JABUKE

Novi Sad (16. mart 2017.) - Na području delovanja RC Novi Sad zasadi jabuka se nalaze u fazi od početka pucanja pupoljaka (BBCH 07) do faze mišijih ušiju (BBCH 10).

Opširnije...
Pančevo: ZAŠTITA ULJANE REPICE

Pančevo (16. mart 2017.) - Vizuelnim pregledom useva uljane repice na punktu Pančevo ustanovljeno je da se uljana repica nalazi u fazi od 8 i više listova razvijeno (BBCH 18). Pregledom useva registrovano je prisustvo imaga male repičine pipe (Ceutorynchus pallidactylus). Indeks napada iznosi 9,37%.

Opširnije...
Sremska Mitrovica: ZAŠTITA ŠLJIVE, TREŠNJE I VIŠNJE

Sremska Mitrovica (16. mart 2017.) - Na terenu RC Sremska Mitrovica koštičave voćne vrste roda Prunus sp. (šljiva, trešnja, višnja) se nalaze u fenofazi BBCH skale 01-03 (početak-kraj bubrenja pupoljaka).

Opširnije...

<< Prethodna ... 2 ... 4 ... 6 ... 8 ... 10 ... 12 ... 14 ... 16 ... 18 ... 20 ... 22 ... 24 ... 26 ... 28 ... 30 ... 32 ... 34 ... 36 ... 38 ... 40 ... 42 ... 44 ... 46 ... 48 ... 50 ... 52 ... 54 ... 56 ... 58 ... 60 ... 62 ... 64 ... 66 ... 68 ... 70 ... 72 ... 74 ... 76 ... 78 ... 80 ... 82 ... 84 ... 86 ... 88 ... 90 ... 92 ... 94 ... 96 ... 98 ... 100 ... 102 ... 104 ... 106 ... 108 ... 110 ... 112 ... 114 ... 116 117 118 119 120 121 122 ... 124 ... 126 ... 128 ... 130 ... 132 ... 134 ... 136 ... 138 ... 140 ... 142 ... 144 ... 146 ... 148 ... 150 ... 152 ... 154 ...  Sledeća >>

:: AgroVizija Portal ::