2
suncokret

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

AGROVESTI

12.12.2016. - "PLAVO" PRSKANJE VIŠEGODIŠNJIH ZASADA
(VOĆNJAKA I VINOGRADA)

Osnova pravilne zaštite višegodišnjih zasada se zasniva na primeni preventivnih mera kojima se smanjuje infekcioni potencijal štetnih organizama. Prouzrokovači bolesti i štetni insekti prezimljavaju u krošnji voćaka, skriveni u pukotinama kore, pupoljcima i rak-ranama.

Jedna od najznačajnijih mera zaštite zasada voća i vinove loze je "plavo prskanje". Plavim prskanjem suzbijamo mnoge štetne organizme, a neki se jedino tim tretiranjem mogu uspešno kontrolisati.

Višegodišnje voćarske i vinogradarske biljke su stupile u fazu zimskog mirovanja. Nakon opadanja oko 70-100% lišća, potrebno je izvesti tzv. "plavo prskanje" nekim od bakarnih preparata.

Ovim tretiranjem se suzbijaju mnogobrojni prouzrokovači biljnih bolesti poput monilioze koštičavih voćnih vrsta, bakteriozna plamenjača jabučastog voća, šupljikavost lišća i krastavost plodova koštičavog voća, kovrdžavost lišća breskve, rogač šljive, eskorioza vinove loze i dr. Pomenuti prouzrokovači biljnih bolesti tokom zime prezimljavaju na obolelim biljnim organima (rak rane, pupoljci, pukotine kore). Najekonomičnije i biološki najefikasnije je patogene suzbijati tokom jeseni radi smanjivanja infekcionog potencijala u narednoj vegetaciji.

Za "plavo prskanje" preporučujemo upotrebu jednog od sledećih fungicida:

  • BAKARNI OKSIHLORID 50 (0,75%) ili CUPROZIN 35 WP (0,3%), PLAVO ULJE (3%).

Na proleće, pre početka vegetacije, kada se aktivira protok biljnih sokova, potrebno je uraditi tretman sa proizvodom na bazi bakra u kombinaciji sa mineralnim uljem - PLAVO ULJE kako bi se suzbile eventualno prezimele forme patogena i insekata.

PLAVO ULJE u sebi sadrži kombinaciju fungicida (bakar oksihlorid) i insekticida (mineralno ulje) tako da se njegovom primenom ujedno suzbijaju prouzrokovači biljnih bolesti i prezimljujući stadijumi štetnih insekata.

Mineralno ulje svoje delovanje ispoljava tako što prekriva položena jaja i larve štetnih insekata izazivajući njihovo gušenje. Mineralno ulje u Plavom ulju je medicinske čistoće, ne sadrži toksične i kancerogene materije i ne izaziva fitotoksičnost.

Nosioci aktivnosti bakra u PLAVOM ULJU su polimerna jedinjenja koja omogućavaju da ulje okruži bakarne čestice, čime se obezbeđuje njihovo ravnomerno širenje po biljnoj površini i visoka efikasnost u suzbijanju fitopatogenih gljiva i bakterija.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!


Izvor: Galenika-Fitofarmacija

:: AgroVizija Portal :: 12.12.2016. - "PLAVO" PRSKANJE VIŠEGODIŠNJIH ZASADA<br />(VOĆNJAKA I VINOGRADA) ::

Copyright © EUROMEDIA PLAN - Sremska Mitrovica 2017. - Sva prava zadržana