2
suncokret

AGROVESTI

Tržište: PRODUKTNA BERZA BRŽA I BLIŽA RATARIMA

Novi Sad (30. decembar 2016.) - Nakon jučerašnjeg gostovanja Miloša Janjića, vd direktora Produktne berze u Novom Sadu, u našoj redakciji primili smo nekoliko poziva sa pitanjem – šta je to konkretna ponuda Berze i koliko to košta?

Na ova pitanja dobili smo više odgovora iz Produktne berze, a na prvom mestu je navedeno da njihovi članovi imaju mogućnost da dnevno dobijaju cene sa ove i svetskih berzi.

Jednostavnim učlanjenjem na berzu, gazdinstva i pojedinci, svakodnevno će dobijati informacije o cenovnim kretanjima kukuruza, pšenice i soje, kako na Produktnoj berzi, tako i na berzama u Čikagu, Parizu i Budimpešti.

Dva puta dnevno, putem SMS-a članovima stiže presek stanja na tržištu. Sve informacije o konkretnijim dešavanjima daje odabrani broker. Takođe, otvara se i mogućnost prodaje robe preko “Produktne berze” putem telefona.

Informacije istog dana stižu, ali samo za članove. Članarina za poljoprivrednike za tromesečni period je - 4.000,00 dinara, za pola godine 7.000,00, a za celu godinu 13.000,00 dinara.

Danas smo saznali i da je promenjena, odnosno snižena cena usluga Produktne berze.

Provizije koje će biti obračunate u narednom periodu biće usklađene sa prometom koji su korisnici usluga ostvarili od 01.01.2016. do 01.12.2016.godine prema sledećim uslovima:

  • Članu berze čija je bruto vrednost prometa iznosila manje od 10.000.000,00 dinara, obračunavaće se provizija od 0,3% na bruto vrednost ugovora.
  • Članu berze čija je bruto vrednost prometa iznosila od 10.000.001,00 dinarado 40.000.000,00 dinara obračunavaće se provizija od 0,2% na bruto vrednost ugovora.
  • Članu berze čija je bruto vrednost prometa iznosila preko 40.000.001,00 dinara obračunavaće se provizija od 0,1% na bruto vrednost ugovora.

Korekcija visine provizije u tekućoj godini će se vršiti onog momenta kada prometi kumulativno od 1. januara tekuće godine zadovolje navedene kriterijume. Ukoliko bruto vrednost prometa raste provizija će se smanjivati i obrnuto, ukoliko se smanjuje obim prometa u prethodnoj godini provizija će se povećavati u skladu sa tarifnikom.

Promena stope provizije će se primenjivati od prvog sledećeg kupoprodajnog ugovora realizovanog preko berze. Nova stopa provizije se neće retroaktivno primenjivati.

Za kompanije je plaćanje članarine na tromesečnom, šestomesečnom i godišnjem nivou. Članarina na tromesečnom nivou iznosiće 8.000,00 dinara, na šestomesečnom nivou 15.000,00 dinara i na godišnjem nivou 27.000,00 dinara.

Članarina će se obračunavati od dana uplate za naredni uplaćeni obračunski period.

Na Berzi postoji slanje SMS poruka za svaku kotaciju naloga. Obaveštenja o ponudi i tražnji će se slati za svaki kotirani nalog bilo ponude ili tražnje.

Dnevni izveštaj u okviru kog će biti najnoviji podaci i komentari dešavanja sa svetskih tržišta, biće svakodnevno dostavljani članovima.

Od janura 2017. godine omogućeno je davanje naloga za kupovinu i prodaju putem telefona.

Za dodatne informacije obratite se info službi Produktne berze na broj telefona 021/ 443 413.


Izvor: AgroServis

:: AgroVizija Portal :: Tržište: PRODUKTNA BERZA BRŽA I BLIŽA RATARIMA ::