2
suncokret

AGROVESTI

Konačno počinje primena Zakona o zemljištu:
DA LI ĆE BITI DOVOLJNO ORANICA ZA PAORE

Novi Sad (26. januar 2017.) - Pravo prvenstva zakupa državnih oranica na period do 30 godina i do 30 posto zemljišta na nivou lokalne samouprave imaju pravna lica, što je definisano nedavno donetom Uredbom.

Poljoprivrednici pokušavaju da to ospore. Većina proizvođača smatra da ovakva rešenja koja favorizuju velike investitore ugrožavaju interese malih i srednjih poljoprivrednih gazdinstava.

- Kod nas je inače jagma za poljoprivrednim zemljištem, što najbolje pokazuju pojedine licitacije kao što je bilo u Dolovu, gde je hektar stigao na 80.000 i najnovija zrenjaninska licitacija, gde je hektar 90.000 dinara. Znači mi imamo manjak poljoprivrednog zemljišta – rekao je Marko Bojatar iz Dolova.

Gostujući u emisiji Brazde profesor Dragan Milić, član komisije koja će davati saglasnost za investicione planove i dugogodišnji zakup, ističe.

- Nema razloga za bojazan. Mislim da se dobrim pristupom i pravilnim rasporedom površina može naći mesta za sve. Posebno treba imati u vidu da je izmenama i dopunama zakona u ukupnim godišnjim programima jedinica lokalne samouprave povećane  površine za negde oko 130.000 hektara u odnosu na prethodnu godinu – rekao je prof. dr Dragan Milić, savetnik ministra poljoprivrede.

Po rečima paora Uredbom nije jasno definisan sistem odgovornosti investitora, bio on strani ili domaći, ukoliko ne realizuje investiciju na državnoj zemlji, a u skladu sa odredbama ugovora koji je sklopio sa državom.

- Ne vidimo nikakve mere koje bi ili posledice koje bi takav investitor imao ako ne ispuni ono što je napisao u investicionom planu – rekao je Dragan Kleut, Savez udruženja poljoprivrednika iz Banata.

Profesor Dragan Milić pojašnjava koje su sve obaveze zakupaca i način kontrole investicionog plana.

- Obaveza je da svake godine dostavlja izveštaj nezavisne revizorske kuće sa odgovarajućim stepenom pokrića odgovornosti komisiji i Ministarstvu u pogledu realizacije svega onoga što je tamo naveo. U slučaju da ne bude navedeno da je ispunio sve što je naznačio u svom investicionom zahtevu ugovor će biti raskinut i to vrlo jasno piše u uredbi - rekao je prof. dr Dragan Milić.

Prijem prvih zahteva o namerama, kao i podnošenju investicionih planova očekuju se za otprilike dva meseca nakon objavljivanja javnog poziva na sajtu Ministarstva poljoprivrede i u medijima.


Izvor: RTV

:: AgroVizija Portal :: Konačno počinje primena Zakona o zemljištu:<br />DA LI ĆE BITI DOVOLJNO ORANICA ZA PAORE ::