2
suncokret

AGROVESTI

PRAŠKA ŠUNKA JOŠ TRI GODINE U SRBIJI

Beograd (09. februar 2017.) - Proizvođačima Praške šunke u Srbiji odobren je trogodišnji prelazni period za korišćenje tog naziva, objavilo je danas Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine.

Ministarstvo je u ime proizvođača Praške šunke na teritoriji Srbije podnelo obrazloženu izjavu o prigovoru na zahtev za registraciju Praške šunke kao tradicionalni garantovani specijalitet (TSG) koji je podnela Češka.

Ona je objavljena u Službenom glasniku EU (Official Journal of the European Union 2016/C 180/15).

S tim u vezi, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine je u cilju pribavljanja argumenata za prigovor organizovalo brojne sastanke sa predstavnicima proizvođača i stručnih institucija iz oblasti proizvodnje i prerade mesa.

Nakon prijema obrazložene izjave o prigovoru, češka strana se složila sa zahtevima Ministarstva da se proizvođačima Praške šunke na teritoriji Srbije odobri trogodišnji prelazni period da mogu da proizvode i stavljaju u promet proizvod pod nazivom "PRAŠKA ŠUNKA" koja ne odgovara uslovima navedenim u specifikaciji proizvoda kao TSG, kao i mogućnost korišćenja ćiriličnog pisma za označavanje proizvoda.

Ovaj prelazni period počinje da teče od trenutka registracije Praške šunke kao tradicionalni garantovani specijalitet (TSG), navedeno je na sajtu ministarstva. 


Ilustracija: morguefile.com
Izvor: Tanjug

:: AgroVizija Portal :: PRAŠKA ŠUNKA JOŠ TRI GODINE U SRBIJI ::