2
suncokret

AGROVESTI

"ZEMLJA JE SVE" NA POLJOPRIVREDNOM FAKULTETU

Novi Sad (09. februar 2017.) - "Zemlja je sve", slogan je naučno-stručnog savetovanja "Dobar dan domaćine" koji se danas i sutra po peti put održava na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu. Suorganizatori skupa koji je i ove godine pobudio interesovanje velikog broja poljoprivrednika su Ministarstvo poljoprivrede i Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu. ...

Na agronomskom skupu tokom dva dana će se diskutovati o 14 tema uz učešće velikog broja autora, stručnjaka i kreatora agrarne politike. Organizator se rukovodio potrebama poljoprivrednika koji su želeli da zimski period iskoriste za sticanje novih znanja – pre svega u vezi sa isplativošću biljne proizvodnje, o agrotehničkim merama, o agrarnoj politici, trgovanju na berzama....

S obzirom da je vreme priprema za najvažniji posao, prolećnu setvu, mogli su se čuti konkretni saveti stručnjaka ali i problemi poljoprivrednika

Pokrajinski Sekretarijat za poljoprivredu predstavio je ovom prilikom mere agrarne politike među kojima IPARD program EU izaziva veliko interesovanje.

Tokom sutrašnjeg dana savetovanjuće prisustvovati i ministar poljoprivrede Branislav Nedimović koji će govoriti o aktivnostima Ministarstva, pre svega merama podsticaja za tekuću godinu, kao i o zakonu o zemljištu.

Ilustracija: RTV (Aleksandar Korom)
Izvor: RTV (Sonja Balaban)

:: AgroVizija Portal :: "ZEMLJA JE SVE" NA POLJOPRIVREDNOM FAKULTETU ::