2
suncokret

AGROVESTI

Ruma: ZAŠTITA BRESKVE I NEKTARINE

Ruma (23. februar 2017.) - Breskva i nektarina se u zavisnosti od lokaliteta, sortimenta i ekspozicije terena nalaze u fenofazi od mirovanja do početka bubrenja pupoljaka (00-01 BBCH).Fenofaza breskve

S obzirom na najavljeno toplo i kišovito vreme, kod sorata koje su u fazi bubrenja ubrzo se očekuje i kretanje vegetacije, a time će se stvoriti i povoljni uslovi za infekciju prouzrokovačem kovrdžavosti lista breskve (Taphrina deformans).

Proizvođačima čiji se zasadi nalaze u ovoj osetljivoj fazi, pre najavljene kiše preporučuje se fungicidni tretman preparatima na bazi bakra, kao što su:

  • Funguran OH (bakar-hidroksid) 0,5%
  • Bakarni oksihlorid 50 (bakar oksihlorid) 0,75%


Izvor: PIS zaštite bilja AP Vojvodine

:: AgroVizija Portal :: Ruma: ZAŠTITA BRESKVE I NEKTARINE ::