2
suncokret

AGROVESTI

DISKRIMINACIJA ŽENA NA SELU

Novi Sad (01. mart 2017.) - Prema raspoloživim podacima samo 17 odsto žena u Srbiji su nosioci poljoprivrednih gazdinstava. Žene koje žive na selu i bave se poljoprivredom suočene su sa višestrukom diskriminacijom, jer pored toga što nisu vlasnice zemlje i drugih nepokretnosti nisu prepoznate kao zaposlene žene niti kao preduzetnice.

Tanja Savić poljoprivrednica iz Martinaca bavi se intenzivnim tovom svinja od 2006. godine. Odlučila je da registruje poljoprivredno gazdinstvo kako bi ostvarila pravo da konkuriše kod resornog ministarstva za nabavku nove mehanizacije.

"Za sada nam je najpotrebniji traktor imamo jedan sa kojim obrađujemo 7 hekatara naše zemlje i 13 hektara državne, a ostalu mehanizaciju imamo, ali je većinom polovna", rekla je Tanja.

Iako vlasnice gazdinstava mogu da ostvare pravo na subvencije kod nadležnih organa ipak ne mogu da dobiju pravo na porodiljsko odstustvo kao zaposlene žene.

Međutim to će se promeniti od ove godine, bar prema najavama iz ministarstva rada i socijalne zaštite. To znači da će vlasnice poljoprivrednih gazdinstava dobiti pravo na porodiljsku naknadu koja će im se obračunavati u skladu sa osnovicom na koju se plaćaju porezi i dopronosi njihovog domaćinstva, predviđeno je Nacrtom zakona  o finansijskoj podršci porodicama sa decom.

Međutim bez obzira na sve probleme sa kojima se suočavaju poljoprivrednice beležimo primer Gordane Milinković koja je odlučila da se iz grada vrati u rodno mesto Gornji Dubac. Ova četrdesetpetogodišnja žena radi teške fizičke uglavnom muške poslove.

Kako bi se sprečio pad nataliteta i depopulacija stanovništva u manjim lokalnim samoupravama sa pretežno seoskom populacijom nadležni u opštini Knić odlučili su da u naredne dve godine iz lokalnog budžeta porodiljama, koje žive na selu, daju sredstva u visini minimalne plate, a biće im plaćeno i zdravstveno i penzijsko osiguranje u trajanju od godinu dana.


Ilustracija: RTV (Jan Valo)
Izvor: RTV (Silvija Gvozdenac)

:: AgroVizija Portal :: DISKRIMINACIJA ŽENA NA SELU ::