2
suncokret

AGROVESTI

Novi Sad: ZAŠTITA ULJANE REPICE

Novi Sad (06. mart 2017.) - Na lokalitetu Kać, usevi uljane repice nalaze se u fazi od razvoja listova do početka rasta stabla (BBCH 18-30).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo male repičine pipe (Ceuthorrynchus pallidactylus) na 20% biljaka. Na napadnutim biljkama registruje se od 1 do 3 imaga ove štetočine (indeks napada je 4,5).


Imago C. pallidactylus

Po stabilizaciji vremena proizvođačima uljane repice preporučuje se hemijski tretman za suzbijanje ove štetočine kako ne bi došlo do polaganja jaja u stabljike ili peteljke listova. Registrovani insekticid koji se može primeniti je Pyrinex super (hlorpirifos + cipermetrin) 0,5-0,75 l/ha.


Izvor: PIS zaštite bilja AP Vojvodine

:: AgroVizija Portal :: Novi Sad: ZAŠTITA ULJANE REPICE ::