2
suncokret

AGROVESTI

Šid: SETVA KUKURUZA ZA DVE NEDELJE

Šid (10. mart 2017.) - Setva Suncokreta veoma je bitan proces u proizvodnji suncokreta i može imati odlučujuću ulogu u postizanju visokih prinosa. Toga su svesni paori pa je kod onih koji ozbiljno razmišljaju o proizvodnji zemljište pripremljeno i duboko zaorano krajem prošle godine. Nakon ovog posla usledilo je tanjiranje, drljanje i pred setvu zemlja je pripremljena setvospremačem. Za oko dve nedelje očekuje se početak setve u šidskom kraju čim vremenski uslovi budu pogodovali ovom poslu.

Setvu suncokreta treba započeti kada se setveni sloj zemlje dovoljno ugreje a to je na oko 8 stepeni što je idealno krajem marta ili početkom aprila meseca ističu stručnjaci. Seje se sejalicama na međuredni razmak od 70 cm i razmak u redu od 25 - 30 cm. Količina semena zavisi pre svega od njegove klijavosti i čistoće, mase 1 000 zrna i gustine sklopa, a najčešće je potrebno od 4 - 6 kg/ha. U izboru hibrida poljoprivrednike opredeljuju određene karakteristike položaja na kojem se nalazi zemljište.

Za različite namene kompanije nude hibride suncokreta koji se prilagođavaju potrebama proizvodnje za određene regione. Ipak, agrotehnika mora biti ispoštovana u celosti jer ukoliko se na njoj štedi može doći do slabijeg prinosa.

Ako postoji mogućnost za navodnjavanje, usev se navodnjava za vreme suše, posebno u vreme oblikovanja glavica, cvetanja i nalivanja zrna. Pored poštovanja optimalnog vremena setve za uspeh u proizvodnji veoma je važno da se poštuje plodored, odnosno da se suncokret ne seje na istoj parceli najmanje 4 godine, kao ni posle soje i uljane repice.


Ilustracija: RTV (Predrag Nešković)
Izvor: RTV

:: AgroVizija Portal :: Šid: SETVA KUKURUZA ZA DVE NEDELJE ::