2
suncokret

AGROVESTI

Novi Sad: KOVRDŽAVOST LISTA BRESKVE (Taphrina deformans)

Novi Sad (09. mart 2017.) - Na punktu Čerević breskve i nektarine ranih grupa zrenja se nalaze u fazi zeleni listići 5 mm iznad ljušture pupoljka (BBCH 09), dok se srednje i kasne sorte nalaze u fazi početak pucanja pupoljaka: vidljivi prvi zeleni listići (BBCH 07).


Bočni lisni pupoljci

Bočni lisni pupoljci koji kasnije kreću u odnosu na terminalne i dalje se nalaze u fazi kada su osetljivi na napad od strane gljive prouzrokovača kovrdžavosti lista breskve (Taphrina deformans).

Pre najavljenih padavina poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje hemijski tretman fungicidima na bazi aktivne materije ciram: Fitociram 75 S, Ciram S 75, Diziram 76 WG u koncentraciji od 0,25-0,35%.


Izvor: PIS zaštite bilja AP Vojvodine

:: AgroVizija Portal :: Novi Sad: KOVRDŽAVOST LISTA BRESKVE (<i>Taphrina deformans</i>) ::