2
suncokret

AGROVESTI

Ruma: ZAŠTITA JABUKE

Ruma (17. mart 2017.) - Na terenu RC Ruma jabuka se nalazi u fenofazi 07-10 BBCH: od početka pucanja pupoljaka (Zlatni Delišes) do fenofaze zeleni listići oko 5 mm iznad ljušture pupoljka i sporadične pojave mišjih ušiju na terminalnim pupoljcima (Ajdared).

Zbog najavljenih padavina za vikend, ulaska jabuke u osetljivu fenofazu i prisutva zrelih askospora prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova (Venturia inaequalis) u zasadima, proizvođačima se preporučuje preventivni tretman.

U cilju suzbijanja ovog patogena kao i bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora), u ovom momentu primeniti neki od preparata na bazi bakar hidroksida (npr. Funguran OH 0,2%, Fungohem SC 0,15 0,3%, Kocide-2000 0,25%) u kombinaciji sa preparatom na bazi mineralnog ulja (npr. Galmin 3%) radi suzbijanja prezimljujućih formi štetočina.


Izvor: PIS zaštite bilja AP Vojvodine

:: AgroVizija Portal :: Ruma: ZAŠTITA JABUKE ::