2
suncokret

AGROVESTI

Vrbas: ZAŠTITA KAJSIJE

Vrbas (21. mart 2017.) - Na lokalitetu u Vrbasu, rane sorte kajsija (Novosadska rana, Nju Džersi 19) nalaze se u fenofazi 61-65 po BBCH skali (početak cvetanja - do 50% cvetova otvoreno). Ovo je faza kada je koštičavo voće, tj. kajsija najosetljivija na prouzrokovača paleži cveta i grančica, Monilia laxa, jer se zaraza ostvaruje putem otvorenog cveta i žiga tučka.

Za ostvarenje infekcije pored faze biljaka, potrebni su i odgovarajući uslovi, kao što je prisustvo padavina ili visoka relativna vlažnost praćene odgovarajućim temperaturama. Na osnovu vremenske prognoze, ovi uslovi će se ostvariti od nedelje do utorka. S obzirom da se protiv ovog patogena sprovode preventivne mere zaštite, potrebno je zaštiti zasade koji su u cvetanju do kraja nedelje. Zaštitu sprovesti registrovanim fungicidom na bazi a.m. prohloraz Mn-hlorid, Octave WP - 0,04%.


Kajsija u cvetanju

Izvor: PIS zaštite bilja AP Vojvodine

:: AgroVizija Portal :: Vrbas: ZAŠTITA KAJSIJE ::