2
suncokret

AGROVESTI

Senta: POJAVA SIVE REPINE PIPE

Senta (21. mart 2017.) - Na lokaciji Senta u feromonskim klopkama postavljenim na starim repištu, kao i u usevu pšenice registrovana su prva imaga sive repine pipe (Bothynoderes punctiventris).Imago

Imago sive repine pipe se pojavljuje u proleće kad je temperatura zemljišta oko 10°C, a temperatura vazduha iznad 15°C.

Setva šećerne repe je u toku. Sa porastom temperature, iznad 20°C , repina pipa počinje da leti, a masovan let počinje iznad 25°C. Sa letom pipe počinje opasnost za nova repišta.

Za hemijskim tretmanom još nema potrebe.


Izvor: PIS zaštite bilja AP Vojvodine

:: AgroVizija Portal :: Senta: POJAVA SIVE REPINE PIPE ::