2
suncokret

AGROVESTI

Ruma: POJAVA SIVE REPINE PIPE

Ruma (23. mart 2017.) - RC Ruma prati pojavu i kretanje sive repine pipe (Bothynoderes punctiventris) na starim i novim repištima na lokalitetima Inđija i Dobrinci.

Na lokalitetu Inđija 22.03. su ulovljena prva imaga ove štetočine na starom repištu (23.03. ulovljeno 12 imaga). Na lokalitetu Dobrinci za sada nema ulova. 


Siva repina pipa

Toplo vreme je uslovilo izlazak repine pipe sa mesta prezimljavanja. Sa daljim porastom temperature zemljišta i vazduha očekujemo intenziviranje pojave imaga.

S obzirom da je setva šećerne repe u toku, a početne faze razvoja najugroženije, proizvođačima se preporučuje redovan obilazak parcela u najtoplijem delu dana; pratiti prisustvo repine pipe na starim i novim repištima i početak nicanja useva.

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite.


Izvor: PIS zaštite bilja AP Vojvodine

:: AgroVizija Portal :: Ruma: POJAVA SIVE REPINE PIPE ::