2
suncokret

AGROVESTI

Novi Sad: ZAŠTITA ULJANE REPICE

Novi Sad (24. mart 2017.) - Na teritoriji RC Novi Sad, usevi uljane repice nalaze se u fazi od prisutni cvetni pupoljci do vidljivi cvetni pupoljci iznad „zelenog pupoljka“ (BBCH 50-51).Uljana repica BBCH 51

Vizuelnim pregledom parcela gde do sada nije urađen nijedan insekticidni tretman registrovano je prisustvo repičinog sjajnika (Meligethes aeneus) od 0,8 imaga/biljci čime je dostignut ekonomski prag štetnosti (0,5-1 imago/biljci).


Imago repičinog sjajnika

Proizvođačima uljane repice preporučuje se obilazak useva radi utvrđivanja prisustva repičinog sjajnika. Ukoliko se registruje više od 0,5 do 1 imaga po biljci preporučuje se hemijski tretman nekim od registrovanih insekticida:

  • Fastac 10 EC (alfa-cipermetrin) 0,1 l/ha
  • Nurelle D, Konzul, Despot (hlorpirifos + cipermetrin) 0,75-1 l/ha
  • Bifenicus, Fobos EC (bifentrin) 0,1-0,2 l/ha
  • Karate Zeon (lambda-cihalotrin) 0,25-0,35 l/ha


Izvor: PIS zaštite bilja AP Vojvodine

:: AgroVizija Portal :: Novi Sad: ZAŠTITA ULJANE REPICE ::