2
suncokret

AGROVESTI

Pančevo: ŠTETOČINA KUPUSA - KUPUSNA MUVA (Delia radicum)

Pančevo (28. mart 2017.) - Na lokalitetu Pančevo, u usevu ranog kupusa, na feromonskim klopkama registruju se ulovi imaga kupusne muve (Delia radicum). U toku je let prve generacije ove štetočine.

Štete na kupusu prouzrokuju larve kupusne muve koje se razvijaju u korenu i korenovom vratu kupusa. Kod napadnutih biljaka otežan je protok materija, one se suše i propadaju.

U cilju suzbijanja odraslih jedinki kupusne muve i sprečavanja polaganja jaja, proizvođačima kupusa se preporučuje primena insekticida na bazi a.m. bifentrin:

Bifenicus, Fobos EC u količini 0,2-0,3 l/ha.


Izvor: PIS zaštite bilja AP Vojvodine

:: AgroVizija Portal :: Pančevo: ŠTETOČINA KUPUSA - KUPUSNA MUVA (<i>Delia radicum</i>) ::