2
suncokret

AGROVESTI

Sombor: ŠTETOČINE LESKE


Sombor (29. mart 2017.) - Na području delovanja RC Sombor leska se nalazi u fazi od pucanja pupoljaka do razvijena 2-3 lista.

Vizuelnim pregledom zasada leske (sorte Tonda Gentile Romana, Istarski dugi, Rimski i Cosford) na punktu Karavukovo registrovali smo prisustvo eriofidne grinje Phytoptus avellanae u pupoljcima leske. Pregledom je utvrđen procenat napadnutih pupoljaka od 1-5% a najveći procenat  pupoljaka je registrovan na sorti Cosford.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak parcela u cilju utvrđivanja prisustva oštećenih pupoljaka (napadnuti pupoljci imaju oblik balona).

Preporučuje se primena insekticida Akaristop, Abastate (a.m. abamektin) u konc. 0,15%.


Pupoljci sorte Cosford


Pupoljci sorte Rimski


Oštećen pupoljak


Zdravi i oštećeni pupoljci leske

Izvor: PIS zaštite bilja AP Vojvodine

:: AgroVizija Portal :: Sombor: ŠTETOČINE LESKE ::