2
suncokret

AGROVESTI

Novi Sad: ERIOFIDNA GRINJA LESKE

Novi Sad (29. mart 2017.) - Na teritoriji RC Novi Sad zasadi leske se u zavisnosti od sortimenta nalaze u fazi pucanja lisnih pupoljaka do faze većina listova otvoreno ali još uvek ne u punoj veličini.Faza leske

Vizuelnim pregledom zasada leske registrovano je prisustvo eriofidne grinje Phytoptus avellanae na pupoljcima. Usled napada od strane ove grinje pupoljci dobijaju nabubreli izgled. Infestirani pupoljci se usled jačeg napada ne otvaraju ili se iz njih razvijaju zakržljali izdanci.


Simptomi napada


Phytoptus avellanae u pupoljku

Proizvođačima se preporučuje pregled zasada u cilju utvrđivanja napadnutih pupoljaka. Za suzbijanje ove štetočine preporučuje se tretman insekticidima na bazi aktivne materije abamektin: Abastate, Vertimec 018 EC, Kraft 1,8 EW u koncentraciji 0,15%.


Izvor: PIS zaštite bilja AP Vojvodine

:: AgroVizija Portal :: Novi Sad: ERIOFIDNA GRINJA LESKE ::